หัวคีบ/ตัดไม้ แบบพ่วงต่อ

เครื่องตัดต้นไม้ สำหรับรถขุด
เครื่องตัดแต่งป่าไม้ สำหรับรถขุด
ตัวแยกไม้สำหรับรถขุด
เครื่องเฉือนตอไม้ สำหรับรถขุด
เครื่องหั่นใบมีด สำหรับรถขุด
ทริมเมอร์ป้องกันความเสี่ยง สำหรับรถขุด
โรเตอร์มัลเชอ สำหรับรถขุด