หัวคีบ/ตัดไม้ แบบพ่วงต่อ

เครื่องตัดแต่งป่าไม้ สำหรับรถขุด

CS 100

Excavator 1.6 ~ 3.5 ton.

Max. cut diameter Hard 80mm / Soft 110mm
Hydraulic flow max.30 liter/min
Weight 120 Kg

CS 200

Excavator 3.5 ~ 6 ton.

Max. cut diameter Hard 180mm / Soft 210mm
Hydraulic flow max.30 liter/min
Weight 210 Kg

CS 300

Excavator 6 ~ 10 ton.

Max. cut diameter Hard 300mm / Soft 320mm
Hydraulic flow max.30 liter/min
Weight 340 Kg

CS 400

Excavator 10 ~ 24 ton.

Max. cut diameter Hard 390mm / Soft 410mm
Hydraulic flow max.40 liter/min
Weight 550 Kg

CS 400H

Excavator 12 ~ 40 ton.

Max. cut diameter Hard 390mm / Soft 410mm
Hydraulic flow max.40 liter/min
Weight 570 Kg