หัวคีบ/ตัดไม้ แบบพ่วงต่อ

เครื่องหั่นใบมีด สำหรับรถขุด

TRL 68

Excavator 4.5 ~6 ton.

Max.Cutting Diam 20 mm
Cutting 600 mm
Hydraulic flow min: 60 ~ max.80 liter/min
Weight 150 Kg

TRL 68H

Excavator 6 ~ 8 ton.

Max.Cutting Diam 20 mm
Cutting 600 mm
Hydraulic flow min: 60 ~ max.80 liter/min
Weight 270 Kg