หัวคีบ/ตัดไม้ แบบพ่วงต่อ

เครื่องเฉือนตอไม้ สำหรับรถขุด

ST 90

Excavator 12 ~ 20 ton.

Maximum working 900 mm
Hydraulic flow 120 ~ 180 liter/min
Weight 1,600 Kg

ST 140

Excavator 20 ~ 35 ton.

Maximum working 1,400 Nm
Hydraulic flow 180 ~ 250 liter/min
Weight 2,500 Kg