หัวคีบ/ตัดไม้ แบบพ่วงต่อ

ตัวแยกไม้สำหรับรถขุด

SPV2 PLUS 110

Excavator 1.5 ~3.5 ton.

Orbital hydraulic motor 1,520 Nm
Hydraulic flow min: 30 ~ max.60 liter/min
Weight 100 Kg

SPV2 PLUS 210

Excavator 3.5 ~ 5 ton.

Orbital hydraulic motor 2,480 Nm
Hydraulic flow min: 40 ~ max.60 liter/min
Weight 110 Kg