รถตัดหญ้านั่งขับ

เครื่องตัดหญ้าแบบไฮโดรสแตติก มาธา
LAWN MOWERS 250

Multi-purpose garden machine with Hydrostatic transmission

YANMAR 3TNV82 disel Engine

Motor 22.8 kW (31Hp)
Cutting width 1,500 mm / 2-blade
Mowing capacity 10,000 sqm/hour