เครื่องย่อยกิ่งไม้

เครื่องตัด/สับ/ย่อย ฟางข้าว
เครื่องดูดเก็บสำหรับใบไม้
เครื่องย่อย
เครื่องบด/ย่อย