เครื่องย่อยกิ่งไม้/เครื่องดูดใบไม้

เครื่องตัด/สับ/ย่อย ฟางข้าว

TPF 15

Shredder for straw and hay

Hourly production 6 m³/h
Tractor's power range 20~40 Hp
Cutting system Rotor Ø570 mm
PTO 540 rpm
Max. Weight 300 Kgs

TPF 8

Shredder for straw and hay

Hourly production 6 m³/h
Tractor's power range 20~40 Hp
Cutting system Rotor Ø570 mm
PTO 540 rpm
Max. Weight 300 Kgs