เครื่องพ่นยา

เครื่องพ่นยาแบบติดตั้งสำหรับรถแทรกเตอร์
เครื่องพ่นสารเคมีพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์
เครื่องพ่น