เครื่องพ่นยา

เครื่องพ่น

15HP - 20HP - 25HP

Dusters MINISOLF

MOUNTED DUSTER for Tractor Minimum Power 15 Hp.

Air fan 280mm
Air-delivery 800 m³/hr.
Air speed 67 m/sec.
Tank Capacity 80 L.
Weight 50 Kgs.
CardanShaft hp 20x700mm.

Dusters S 420

MOUNTED DUSTER for Tractor Minimum Power 20 Hp.

Air fan 400mm
Air-delivery 2,100 m³/hr.
Air speed 90 m/sec.
Tank Capacity 300 L.
Weight 200 Kgs.
CardanShaft hp 20x700mm.

Dusters S 530

MOUNTED DUSTER for Tractor Minimum Power 25 Hp.

Air fan 500mm
Air-delivery 3,740 m³/hr.
Air speed 90 m/sec.
Tank Capacity 300 L.
Weight 200 Kgs.
CardanShaft hp 40x850mm.