รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

100Hp (74kW)

 - Engine: 4837cc.
 - 4 Cylinders
 - Torque: [email protected]
 - Transmission: Synchronized
 - Gear: 20+20
 - Max.speed: 40 km/h.
 - Weight: 3760Kg

111Hp (82kW)

 - Engine: 4837cc.
 - 4 Cylinders
 - Torque: [email protected]
 - Transmission: Synchronized
 - Gear: 20+20
 - Max.speed: 40 km/h.
 - Weight: 4120Kg

121Hp (89kW)

 - Engine: 4837cc.
 - 4 Cylinders
 - Torque: [email protected]
 - Transmission: Synchronized
 - Gear: 20+20
 - Max.speed: 40 km/h.
 - Weight: 4120Kg

130Hp (96kW)

 - Engine: 4837cc.
 - 4 Cylinders
 - Torque: [email protected]
 - Transmission: Synchronized
 - Gear: 20+20
 - Max.speed: 40 km/h.
 - Weight: 4660Kg