ปั้มสูบน้ำต่อพ่วงรถไถ

ปั๊มน้ำพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 35 แรงม้า

ROVATTI MBN20 Impeller L

Max.Flow 540 cbm/h
Max.Head 13.7 meters
Min.Head 7.5 meters

ROVATTI T2-150 Impeller E

Max.Flow 330 cbm/h
Max.Head 26.2 meters
Min.Head 18.5 meters

ROVATTI T1-80 Impeller G

Max.Flow 90 cbm/h
Max.Head 55.6 meters
Min.Head 47 meters