เครื่องย่อยไม้

เครื่องย่อยกิ่งไม้สำหรับรถแทรกเตอร์ PTO

PHT 40.70 - PHT500 - PHT700 - PHT 900

PTH 40.70

Power Tractor Min.70Hp /Max.130Hp
Average hourly production 20~25 cbm/h
Drum diameter 520 mm
Drum width 640 mm
N⁰ knife 3/4/8
Weight 3,500 Kgs

PTH 500

Power Tractor Min.80Hp /Max.150Hp
Average hourly production 20~30 cbm/h
Drum diameter 660 mm
Drum width 480 mm
N⁰ knife 2/3
Weight 3,200 Kgs

PTH 700

Power Tractor Min.120Hp /Max.220Hp
Average hourly production 50~80 cbm/h
Drum diameter 660 mm
Drum width 640 mm
N⁰ knife 3
Weight 5,700 Kgs

PTH 900

Power Tractor Min.140Hp /Max.280Hp
Average hourly production 60~100 cbm/h
Drum diameter 660 mm
Drum width 950 mm
N⁰ knife 4
Weight 8,500 Kgs