อุปกรณ์ตัดหญ้าพ่วงรถขุด

เครื่องตัดหินสำหรับรถขุด

RC 1025 45 90 120

RC 10

Excavator weight 1.2 ~ 3t
Flow rate 20-40 (L/min)
Working width 700mm
Rotor diam 230 mm
Weight 90 Kgs

RC 25

Excavator weight 2.5 ~ 7t
Flow rate 45-80 (L/min)
Working width 800mm
Rotor diam 380 mm
Weight 300 Kgs

RC 45

Excavator weight 6.0 ~ 14t
Flow rate 65-120 (L/min)
Working width 1,000mm
Rotor diam 450 mm
Weight 470 Kgs

RC 90

Excavator weight 14 ~ 22t
Flow rate 130-190 (L/min)
Working width 1,342 mm
Rotor diam 595 mm
Weight 1,140 Kgs

RC 120

Excavator weight 20 ~ 34t
Flow rate 170-250 (L/min)
Working width 1,584mm
Rotor diam 660 mm
Weight 1,465 Kgs