ปั้มสูบน้ำต่อพ่วงรถไถ

ปั๊มน้ำพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 55 แรงม้า

ROVATTI MB25-TW Impeller E

Max.Flow 1020 cbm/h
Max.Head 18.3 meters
Min.Head 6.5 meters

ROVATTI T3-100A Impeller G

Max.Flow 180 cbm/h
Max.Head 63.7 meters
Min.Head 43 meters

ROVATTI T2-85 Impeller E

Max.Flow 120 cbm/h
Max.Head 84.2 meters
Min.Head 72 meters