ปั้มสูบน้ำต่อพ่วงรถไถ

ปั๊มน้ำพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 45 แรงม้า

ROVATTI MBN20 Impeller H

Max.Flow 600 cbm/h
Max.Head 18.5 meters
Min.Head 8.8 meters

ROVATTI T3-100A Impeller I

Max.Flow 180 cbm/h
Max.Head 51.8 meters
Min.Head 25 meters

ROVATTI T2-85 Impeller F

Max.Flow 120 cbm/h
Max.Head 75.4 meters
Min.Head 59 meters