หัวขุดทำร่องน้ำ

หัวขุดร่องโรตารี่หลายทิศทางแบบใบมีดคู่

Mono/double-wheel

DMR.35 B/GS

Tractor Power's 70-90 Hp
PTO 540 rpm
Weight 970 Kgs
Cardan Shaft with Safety-bolt

DMR.55 B/GS

Tractor Power's 110-140 Hp
PTO 540 rpm
Weight 1,300 Kgs
Cardan Shaft with Safety-bolt