หัวขุดทำร่องน้ำ

หัวขุดร่องใบมีดคู่ สำหรับสวนผลไม้และนาข้าว

Reduced section ditches

DBR.55A - 18°

Tractor Power's 60-70 Hp
PTO 540 rpm
Weight 650 Kgs
Cardan Shaft with Safety-bolt