รถตัดหญ้านั่งขับ

เครื่องตัดหญ้าแบบไฮโดรสแตติก มาธา
LAWN MOWERS 140

Heavy Duty Hydrostatic Mower

Briggs & Stratton Vanguard V-Twin

Motor 11.2 kW (15.2Hp) / Gasoline
Cutting width 850 mm/ Single-blade
Mowing capacity 6,000 sqm/hour