รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

336Hp (247kW)

Engine 7,775 cc
Cylinders 6
Torque 1,[email protected]/1,000rpm
Transmission ZF Terramatic
Gear 32+32
Max.speed 60 km/h
Weight 12,000 Kg