รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

SPIRE Trend Series
(พร้อมห้องโดยสาร)

SPIRE Trend 65

62Hp (45.6kW)

Engine 3,000 cc
Gear 30+15
Max.speed 40 km/h
Weight 2,950 Kg

SPIRE Trend 75

72Hp (53kW)

Engine 3,000 cc
Gear 30+15
Max.speed 40 km/h
Weight 3,150 Kg

SPIRE Trend 80.4

80Hp (58.8kW)

Engine 4,000 cc
Gear 30+15
Max.speed 40 km/h
Weight 3,250 Kg

SPIRE Trend 100.4

95Hp (70kW)

Engine 4,000 cc
Gear 30+15
Max.speed 40 km/h
Weight 3,250 Kg