รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

CROSS R Series
REKORD Series
SPIRE Trend Series
(พร้อมห้องโดยสาร)
STRIKE Series
(พร้อมห้องโดยสาร)
SPARK G Series
( WITH AIR-CON CABIN )
CF Series
CM Series
RF TREND Series