ABO PRODUCTS

ABO Trading is the Distributor in Thailand of:

เครื่องควบคุมการชาร์จ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

คุณสมบัติทั่วไป:
ได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ สามารถควบคุมการจ่ายไฟ DC, สามารถรายงานผลการทำงานของแผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์, ใช้งาน DC กับ โคมไฟ ไฟถนน หรือไฟสนาม เป็นต้น

STECA POWER TAROM
12 / 24 / 48V system
Load: 55A ~ 140A

STECA SOLSUM F
12 / 24V system
Load: 6A ~ 10A

STECA PR
12 / 24 system
Load: 10A ~ 30A

STECA TAROM
12 / 24 / 48V system
Load: 45A