อุปกรณ์ตัดหญ้าพ่วงรถขุด

เครื่องตัดหญ้าป่าสำหรับรถขุด

BL1 / EX 75 - BL2 / EX 100 - BL3 / EX / VT 125 - UMM / EX / 150

BL1 / EX 75

Excavator weight 4.0 ~ 7.5t
Max. Cutting Diam 12 cm
Working width 1,800 mm
Weight 355 Kgs

BL2 / EX 100

Excavator weight 8.0 ~ 14t
Max. Cutting Diam 15 cm
Working width 1,000 mm
Weight 570 Kgs

BL3 /EX /VT 125

Excavator weight 14 ~ 20t
Max. Cutting Diam 20 cm
Working width 1,342 mm
Weight 1,330 Kgs

UMM / EX / 150

Excavator weight 20 ~ 36t
Max. Cutting Diam 40 cm
Working width 1,584 mm
Weight 2,120 Kgs