หัวคีบ/ตัดไม้ แบบพ่วงต่อ

โรเตอร์มัลเชอ สำหรับรถขุด

TE1.1 60K/M

Excavator 1.2 ~ 2.5 tons.

Cutting Width 60 cm
Hammer 12 pcs
Hydraulic flow 20 ~ 30 liter/min
Weight 70 Kg

TE1.3 70K/M

Excavator 1.5 ~ 4.0 tons.

Cutting Width 70 cm
Hammer 10 pcs
Hydraulic flow 20 ~ 40 liter/min
Weight 130 Kg

TE1.9 70K/M

Excavator 2.5 ~ 4.0 tons.

Mulcher-Cutting Width 70 cm
Hammer 10pcs -Belt: 2pcs
Hydraulic flow 20 ~ 30 liter/min
Weight 180 Kg

TE2.9 90K/M

Excavator 5.0 ~ 8.0 tons.

Mulcher-Cutting Width 90 cm
Hammer 14pcs -Belt: 3pcs
Hydraulic flow 40 ~ 60 liter/min
Weight 260 Kg

TE3.9 105K/M

Excavator 6.0 ~ 12.0 tons..

Mulcher-Cutting Width 105 cm
Hammer 16pcs -Belt: 3pcs
Hydraulic flow 40 ~ 90 liter/min
Weight 310 Kg