เครื่องหยอดเมล็ด/อุปกรณ์ไถพรวน/เครื่องม้วนหญ้า/อัดฟางทรงกลม/อุปกรณ์พ่นยา

มุลเชอร์ด้านหน้า

BELLA Series

  BELLA 135 BELLA 155 BELLA 170 BELLA 190 BELLA 210
Min.Tractor (HP) 30 35 40 45 50
Max.cutØ(cm) 6 6 6 6 6
Cutting width(cm) 135 155 170 190 310
Cut system (Hammer) 14 pcs 16 pcs 20 pcs 22 pcs 24 pcs
Weigth (Kgs) 432 450 496 510 550