เครื่องหยอดเมล็ด/อุปกรณ์ไถพรวน/เครื่องม้วนหญ้า/อัดฟางทรงกลม/อุปกรณ์พ่นยา

มุลเชอร์ด้านหลัง

BRAVA Series

  BRAVA 120 BRAVA 140 BRAVA 160 BRAVA 200 BRAVA 250
Min.Tractor (HP) 25 30 35 45 55
Working Width (cm) 6 6 6 6 6
Working Depth (cm) 115 135 155 195 257
N⁰ blade 12 pcs 14 pcs 16 pcs 22 pcs 28 pcs
Weigth (Kgs) 350 435 468 528 656