รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

246Hp (181kW)

Engine 6,057 cc
Cylinders 6
Torque [email protected]/1,000rpm
Transmission ZF S-matic
Gear 32+32
Max.speed 50 km/h
Weight 9,100 Kg