รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

212Hp (156.2kW)

Engine 6,057 cc
Cylinders 6
Torque [email protected]
Transmission ZF-TPT
Gear 30+15
Max.speed 50 km/h
Weight 8,330 Kg