ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี โอ เทรดดิ้ง

17/6-7 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง
ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000

อีเมลล์info@abotrading.co.th
โทรศัพท์+66(0) 5324 1617
แฟกซ์+66(0) 5324 1616
สไกป์abotrading
เปิดแผนที่บน google map