แผงโซล่าร์เซลล์

ABO Trading is the Distributor in Thailand of:

แผงโซล่าร์เซลล์ชนิด Mono-crystalline

คุณสมบัติทั่วไป:
แผงโซล่าร์เซลล์ชนิด Monocrystalline
ขนาดเริ่มต้นที่ 5W จนถึง 300W
ประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 18.88%
Power tolerance  อยู่ที่ 0% ~ +3%l

แผงโซล่าร์เซลล์ชนิด Poly-crystalline

คุณสมบัติทั่วไป:
ผงโซล่าร์เซลล์ชนิด Polycrystalline
ขนาดเริ่มต้นที่ 5W จนถึง 315W
ประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 18.71%
Power tolerance  อยู่ที่ 0% ~ +3%

ระบบ Off-grid

คุณสมบัติทั่วไป:
ระบบ “Off-grid” หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าว่า “ระบบอิสระ หรือ Stand-alone” เป็นระบบที่ทำงานอย่างได้อย่างอิสระโดยไม่ยุ่งเกี่ยวสายส่งของการไฟฟ้า ส่วนใหญ่แล้วมักใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ระบบนี้มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและงบประมาณที่มีอยู่

เอ บี โอ สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยสามารถเริ่มจากระบบที่ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาดเพียงไม่กี่วัตต์ ไปจนถึงระบบที่ต้องใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 100 กิโลวัตต์

อีกทั้งเรามีแพ็คเกจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากับอุปกรณ์ที่พร้อมติดตั้งครบเซ็ต ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมและพิจารณา โดยเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศรวมไปถึงต่างประเทศอีกด้วย

off-grid-1

A-แผงโซล่าร์เซลล์
B-เครื่องควบคุมการชาร์จ
C-แบตเตอรี่
D-อินเวอร์เตอร์ Sine Wave
E-กล่องแยกสายไฟ
F-เครื่องใช้ไฟฟ้า (12V … 48V DC, 115V … 230V DC

off-grid-2

ระบบ Grid backup

คุณสมบัติทั่วไป:
ระบบ “Grid backup” มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบ Off-grid แต่สามารถต่อกับไฟฟ้าภายในบ้านได้ และยังมีคุณสมบัติการทำงานที่หลากหลาย โดยทั่วไปแล้ว เอ บี โอ จะตั้งค่าระบบให้ทำงานตามแบบปกติคือ อินเวอร์เตอร์ดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาแปลงกระแสเพื่อใช้งาน โดยพลังงานในแบตเตอรี่ที่ดึงมานั้นมาจากการชาร์จโดยแผงโซล่าร์เซลล์ นั่นหมายความว่าพลังงานต้นทั้งหมดถูกผลิตมาจากแสงอาทิตย์ 100% แต่หากในกรณีที่ พลังงานในแบตเตอรี่ลดลงจนต่ำกว่าการใช้งานในเวลานั้นๆ หรือสภาพอากาศเลวร้ายจนไม่มีแสงแดด ระบบจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทันที โดยเปลี่ยนจากการใช้งานระบบโซล่าร์เซลล์ไปเป็นการใช้งานจากไฟฟ้าภายในบ้าน จนกว่าระบบโซล่าเซลล์จะมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องจากการชาร์จของแผงโซล่าร์เซลล์ ระบบจึงจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อกลับไปยังการใช้งานโซล่าร์เซลล์ตามปกติโดยอัตโนมัติ ระบบ Grid backup นี้มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและงบประมาณที่มีอยู่

Grid backup

Key:
A-แผงโซล่าร์เซลล์
B-อินเวอร์เตอร์ Grid ยี่ห้อ Steca (1 เฟส / 3 เฟส)
C-อินเวอร์เตอร์ Sine Wave ยี่ห้อ Steca รุ่น Xtender (XTS, XTM, XTH)
D-กล่อง S-Box ยี่ห้อ Steca
E-มิตเตอร์จ่ายไฟ
F-มิตเตอร์บอกปริมาณการใช้งาน
H-แบตเตอรี่
I-Unsupplied loads (230 V AC)
K-การไฟฟ้า
L-Electrical load (230 V AC)

ระบบ Grid-tie

คุณสมบัติทั่วไป:
ระบบ “Grid-tie” หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบ “On-grid” เป็นระบบที่ต่อเข้ากับไฟฟ้าภายในบ้าน
พลังงานที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์จะส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าโดยตรงหรือจ่ายคืนสายส่งไฟฟ้าในกรณีที่พลังงานได้จากแผงโซล่าร์เซลล์มีมากกว่าการใช่ง่นอุปกรณ์ไฟฟาในเวลานั้นๆ  ระบบ Grid-tie  มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและงบประมาณที่มีอยู่  เอ บี โอ สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยสามารถเริ่มจากระบบเล็กๆ ที่ใช้ภายในบ้านพักอาศัย ตั้งแต่ขนาด 300 วัตต์ ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ที่ใช้กับสำนักงานหรือโรงงาน สูงสุดถึง 1000 กิโลวัตต์ อีกทั้งเรามีแพ็คเกจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากับอุปกรณ์ที่พร้อมติดตั้งครบเซ็ต

ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมและพิจารณา โดยเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศรวมไปถึงต่างประเทศอีกด้วย

Grid-tie

Key:
A-แผงโซล่าร์เซลล์
B-อินเวอร์เตอร์ Grid-tie
C-มิตเตอร์จ่ายไฟ
D-จุดเชื่อมต่อภ่ยในบ้าน
E-สายส่งการไฟฟ้า
F-อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
G-Electrical load

ระบบผสมผสาน

คุณสมบัติทั่วไป:
ระบบผสมผสาน เป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อแหล่งพลังงานได้มากกว่า 1 ชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับพลังงานลมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเพื่อผลิตพลังงาน เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือเกาะที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งระบบนี้มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถออกแบบให้ใช้งานแบบ “Off-grid” (Stand-alone) หรือ “Grid-tie” (On grid) ก็ได้ อยู่ เอ บี โอ สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยสามารถเริ่มจากระบบเล็กๆ ที่ใช้ภายในบ้านพักอาศัย ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ที่ใช้กับสำนักงานหรือโรงงาน อีกทั้งเรามีแพ็คเกจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากับอุปกรณ์ที่พร้อมติดตั้งครบเซ็ตให้คุณลูกค้าได้เลือกชมและพิจารณา โดยเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศรวมไปถึงต่างประเทศอีกด้วย

hybird

Key:
A-แผงโซล่าร์เซลล์
B-เครื่องควบคุมการชาร์จ ยี่ห้อ Steca รุ่น Power Tarom
C-อินเวอร์เตอร์ Sine Wave ยี่ห้อ Steca รุ่น Xtender
D-Data logger ยี่ห้อ Steca รุ่น PA Tarom
E-สายส่งการไฟฟ้า
F-พลังงานลมพร้อมอินเวอร์เตอร์
G-เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
H-แบตเตอรี่
K-การไฟฟ้า
L-เครื่องใช้ไฟฟ้า