Power Master

ABO Trading is the Distributor in Thailand of:

เครื่องควบคุมการชาร์จ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

คุณสมบัติทั่วไป:
ได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ สามารถควบคุมการจ่ายไฟ DC, สามารถรายงานผลการทำงานของแผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์, ใช้งาน DC กับ โคมไฟ ไฟถนน หรือไฟสนาม เป็นต้น

POWERMASTER SCC-AM series
12 / 24 / 36 / 48V system
Load: 50A ~ 80A

POWERMASTER SCC-AE series
12 / 24 / 48V system
Load: 10A ~ 30A

POWERMASTER SCC-AB series
12 / 24 system
Load: 10A ~ 30A

POWERMASTER SCC-AP series
12 / 24 / 48V system
Load: 45 ~ 60A

อินเวอร์เตอร์ “Off-Grid”

ระบบ “Off-grid” หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าว่า “ระบบอิสระ หรือ Stand-alone” เป็นระบบที่ทำงานอย่างได้อย่างอิสระโดยไม่ยุ่งเกี่ยวสายส่งของการไฟฟ้า ส่วนใหญ่แล้วมักใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ระบบนี้มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและงบประมาณที่มีอยู่

เอ บี โอ สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยสามารถเริ่มจากระบบที่ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาดเพียงไม่กี่วัตต์ ไปจนถึงระบบที่ต้องใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 100 กิโลวัตต์ อีกทั้งเรามีแพ็คเกจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากับอุปกรณ์ที่พร้อมติดตั้งครบเซ็ต

ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมและพิจารณา โดยเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศรวมไปถึงต่างประเทศอีกด้วย

off-grid-1

A-แผงโซล่าร์เซลล์
B-เครื่องควบคุมการชาร์จ
C-แบตเตอรี่
D-อินเวอร์เตอร์ Sine Wave
E-กล่องแยกสายไฟ
F-เครื่องใช้ไฟฟ้า (12V … 48V DC, 115V … 230V AC)

off-grid-2

 

POWERMASTER
Power range: 350W ~ 5000W
12V / 24V / 48V system

POWERMASTER AD-series
Power range: 300W ~1200W
12V / 24V system

POWERMASTER SSL-series
Power range: 1500W ~ 3000W
12V / 24V / 48V system

POWERMASTER GT-series
Power range: 2000W ~ 10000W