ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ปัจจุบันนี้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ถือได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยเหตุผลที่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานฟรี และเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด จึงทำให้ปัจจุบันนี้มีผู้หันมาใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนในภาคการเกษตรที่หันมาใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แทนเครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมัน หรือจะเป็นระบบประปาหมู่บ้านที่นำมาช่วยลดค่าไฟฟ้า เป็นต้น

จากการที่มีคนให้ความสนใจและมีผู้ต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้มีผู้จำหน่ายเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ซึ่งบ่อยครั้งจะพบว่า บางระบบที่ได้รับการติดตั้งไปแล้ว ทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมายของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ได้น้ำน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้, ระบบทำงานเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน, อุปกรณ์ในระบบทำงานขัดข้องหลังจากติดตั้งได้เพียง 3-6 เดือนเท่านั้น ฯลฯ

ปัญหาเหล่านี้เกิดมาจากผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ และบางครั้งก็เกิดจากการขาดทักษะความชำนาญในระบบของผู้จำหน่ายและติดตั้ง จึงทำให้ระบบที่ได้รับการติดตั้งนั้นทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพ ดังนั้นวันนี้เรามีเทคนิคในการเลือกใช้งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาแบ่งปันให้ทุกท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนเลือกระบบ ควรทราบปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ และในกรณีที่ต้องใช้งานกับระบบสปริงเกอร์ควรทราบแรงดันน้ำที่ต้องการด้วย

ปัญหา ผู้ใช้งานหลายท่านเกิดปัญหาน้ำไม่พอต่อความต้องการใช้งาน และยังมีผู้ใช้งานกับระบบสปริงเกอร์ที่ประสบปัญหา แรงดันน้ำไม่เพียงพอต่อการขับหัวสปริงเกอร์ให้ทำงานได้

สาเหตุ คนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจว่า หากมอเตอร์มีกำลังไฟเท่ากัน ความสามารถในการสูบน้ำและแรงดันน้ำที่ได้จะเท่ากันด้วย ซึ่งอันที่จริงแล้วถึงแม้ว่ามอเตอร์จะมีกำลังไฟเท่ากัน แต่หาก Pump End (ตัวปั๊ม) ลักษณะต่างกัน ปริมาณน้ำและแรงดันที่ได้ก็จะต่างกันไปด้วย

เมื่อปั๊ม ใช้งานกับพลังงานแสงอาทิตย์ ความสามารถในการทำงานจะแตกต่างไปจากการใช้งานกับไฟฟ้าทั่วไป

ปัญหา ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่ใช้ปั๊มอินเวอร์เตอร์ มักจะติดตั้งแผงโซลาร์ตามกำลังไฟของปั๊ม ยกตัวอย่างเช่น หากปั๊มกินไฟ 1500 วัตต์ ก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ขนาด 1500 วัตต์ ซึ่งหลังจากการติดตั้งไปแล้วปรากฏว่าระบบทำงานได้เพียงวันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น หรือไม่ทำงานเลย และยังสูบน้ำได้น้อย

สาเหตุ เนื่องด้วยการใช้ปั๊มอินเวอร์เตอร์เป็นการแปลงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งทำงานในระบบ DC แปลงให้เป็นไฟ AC เพื่อให้ปั๊มทำงาน การแปลงไฟนั้น เราจะสูญเสียพลังงานทุกครั้งที่ทำการแปลงไฟ แม้ว่าแผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์มา 100% แต่หลังจากการแปลงไฟโดยผ่านปั๊มอินเวอร์เตอร์แล้ว กระแสไฟที่ออกมานั้นจะไม่ได้ 100% เหมือนเดิม อีกทั้งพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ต้องขึ้นอยู่กับแต่ความเข้มแสงในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งแตกต่างจากไฟบ้านที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าปั๊มได้ 100% ตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุให้ไม่ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้พอดีกับกำลังไฟฟ้าของปั๊ม แต่ควรติดตั้งให้มีพลังงานสูงกว่าปั๊มนั่นเอง

เมื่อนำปั๊มธรรมดามาใช้งานร่วมกับปั๊มอินเวอร์เตอร์ อายุการทำงานจะสั้นลง

ปัญหา ผู้ใช้งานมักจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อยู่บ่อยครั้งหลังจากติดตั้งระบบไปเพียงไม่นาน ไม่ว่าจะเป็น ปั๊ม มอเตอร์ รวมไปถึงตัวปั๊มอินเวอร์เตอร์

สาเหตุ ลักษณะการทำงานของระบบปั๊มอินเวอร์เตอร์คือ แรงดันที่ได้จะคงที่ ที่ 220-240 โวลท์ แต่ความถี่ของกระแสไฟที่ได้จะไม่คงที่ ความถี่ที่ได้จากปั๊มอินเวอร์เตอร์อยู่ระหว่าง 10-50 เฮิรตซ์ โดยต้องขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแดด ซึ่งตามความจริงแล้วมอเตอร์ของปั๊มทั่วไปถูกออกแบบให้ทำงานที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ เท่านั้น ดังนั้นเมื่อน้ำปั๊มทั่วไปมาทำงานร่วมกับปั๊มอินเวอร์เตอร์ เท่ากับว่าปั๊มจะทำงานกับความถี่ที่ไม่เสถียร จึงเป็นสาเหตุให้ปั๊มค่อยๆ เสียหายไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายส่งผลให้อายุการใช้งานของปั๊มสั้นลงนั่นเอง

solar-pumping-1

คุณภาพ เงื่อนไขการรับประกัน และอะไหล่สินค้า

ปัญหา มีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ไม่มีคุณภาพขายอยู่ตามท้องตลาด ซึ่งอุปกรณ์เกิดการ ชำรุด ขัดข้อง เสียหาย และไม่ทำงาน หลังจากการติดตั้งได้เพียงไม่นาน ปัญหาที่ตามมาก็คือผู้ขายไม่มีอะไหล่สินค้าทดแทน และรวมไปถึงบางกรณีผู้ขายพยายามบ่ายเบี่ยงการรับประกันสินค้า

สาเหตุ ผู้ใช้งานมักจะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูก โดยไม่คำถึงคุณภาพของสินค้า และเนื่องด้วยการแข่งขันทางการตลาดจึงทำให้ผู้ขายพยายามหาสินค้าที่มีราคาต่ำ แต่ไร้คุณภาพมาจำหน่าย

ความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมืออาชีพทั้งทางด้านการออกแบบและให้คำปรึกษาของผู้ขาย

ปัญหา คนส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ขาดประสบการณ์ ส่งผลให้ระบบที่เลือกใช้งานทำงานไม่ดี และเกิดปัญหาหลายอย่างหลังจากติดตั้ง

สาเหตุ เนื่องจาก ณ ปัจจุบันนี้ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีผู้สนใจขายเกิดขึ้นมาใหม่เป็นจำนวนมากโดยขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบอย่างถ่องแท้

ค่าใช้จ่ายระบบ การคืนทุน เมื่อเทียบราคาต่อหน่วยน้ำที่ได้รับ

ปัญหา ผู้ใช้งานมักจะเลือกซื้อสินค้าตามราคาที่ถูกกว่าเสมอ โดยไม่ได้พิจารณาว่าปริมาณน้ำที่จะได้รับนั้นจะมากหรือน้อย และคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไปหรือไม่

สาเหตุ ผู้ใช้งานที่เลือกซื้อสินค้าราคาถูกนั้น มักมีความเชื่อว่าระบบที่ซื้อมาจะทำงานได้เหมือนปกติทั่วไป โดยขาดคำแนะนำที่ดีจากผู้ขาย ดังนั้นนอกจากราคาสินค้าแล้ว ควรดูผลที่จะได้รับว่าคุ้มค่ากับเงินที่จะเสียไปหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากเราใช้น้ำประปา เป็นที่แน่นอนว่าผู้ที่ใช้น้ำเยอะย่อมเสียค่าน้ำประปามากกว่าผู้ที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งไม่ต่างกันกับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสองอาทิตย์ ราคาคือ คุณภาพสินค้าที่ดี ความสามารถในการทำงานที่ดี และรวมไปถึงความสบายใจของผู้ใช้งานที่ไม่ต้องคอยมาเสียเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังไม่ต้องปวดหัวเรื่องการเจรจาในการรับประกันสินค้ากับผู้ขาย และระบบที่ดี ทำงานได้ตามความต้องการนั้น ยังช่วยให้พี่น้องเกษตรได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดี นั่นหมายความว่านอกจากจะใช้พลังงานฟรีแล้วยังช่วยลดต้นทุนภาคการผลิตได้อีกด้วย

solar-pumping-2